Szakközépiskolai képzések

Szakközépiskolai képzések


A megújult szakközépiskolai képzés azon diákok igényeire épít, akik először szakmát szeretnének szerezni , majd utána érettségizni, vagyis az egyre sokrétűbb társadalom- és természettudományi ismeretek elméleti síkjai mellett elvárják, hogy a mindennapi élet gyakorlati oldala markánsan képviseltesse magát az oktatásban. Ez a gyakorlatias hozzáállás képessé teszi őket arra, hogy korunk szakember utánpótlásának alapját képezve olyan keresett szakmákban szerezzenek képesítést (szakács, cukrász, pincér), melyek állandó munkalehetőséget, fejlődési perspektívát és biztos egzisztenciát kínálnak. Választható idegen nyelv az angol és a német.


A szakközépiskola 3+2 éves. Az első három évfolyamon moduláris rendszerben sajátíthatják el tanulóink vagy a szakács, vagy a cukrász,vagy a pincér szakmát. A moduláris rendszerű képzés korszerű EU-s követelményekhez igazodva, az „életen át” tartó tanulás alapjait biztosítja.


A gyakorlati képzés az első évfolyamon az iskola korszerűen felszerelt oktató kabinetjeiben, a második évtől pedig a gazdálkodó szervezeteknél tanulószerződéssel történik. A harmadik év a választott szakmának megfelelő OKJ –s vizsgával zárul.


A komplex szakmai vizsgát követő két év a közismereti tárgyaké , melyek az érettségi vizsga sikeres vizsga letételére készíti fel a tanulókat.


A képzés az alábbiakat nyújtja:

  • 3 év szakmai képzést;
  • 2 év közismereti képzést;
  • érettségit.